PRISER


Jag rekommenderar paketet med kost och träning tre månader då det tar tid att nå en livsstilsförändring och sina uppsatta mål.
Vid byte av programlängd under en pågående period så tillkommer endast mellanskillnaden mellan den valda och den nya längre perioden. Vid byte till en kortare programlängd så gäller full betalning för den längre perioden och ingen återbetalning på mellanskillnaden.

  • En månad kost & träning + kontinuerlig kontakt : 1500kr
  • Två månader kost & träning + kontinuerlig kontakt : 2500kr
  • Tre månader kost & träning + kontinuerlig kontakt  : 3000kr
  • Kostprogram + uppföljning efter en månad via email: 1000kr
  • Träningsprogram + uppföljning efter en månad via email:  1000kr
  • Förlängning av uppföljning en månad : 750kr

Undrar du något?
Frågor kan skickas via kontaktformuläret.